Tilltalade i Guldhedsmålet släppta ur häkte

2019-03-01

?Förhandlingen fortsätter med de övriga två delarna i den gemensamma rättegången; förberedelse till mord i Göteborg den 26 juni (mål B 8658-18) och mord på Lidingö, Stockholm, den 5 juni m m (mål B 1546-18). Den tilltalade som är fortsatt häktad är tilltalad även i de två övriga delarna. Gemensam dom för de tre delarna meddelas efter slutförd förhandling. Sista förhandlingsdag är planerad att hållas den 17 maj.