Tilltalad i målet avseende mord i Enskededalen den 16 december 2018 försatt på fri fot

2019-06-19

Dom i målet kommer att meddelas den 3 juli 2019 kl. 11.00.

Senast ändrad: 2019-06-19