Tillfälligt utreseförbud för 17-åring till följd av hedersproblematik

2020-08-14

Kammarrätten upphäver därmed ett beslut av förvaltningsrätten att häva det tillfälliga utreseförbudet. Socialnämnden i Uppsala kommun har inlett och drivit frågan om utreseförbud för flickan med stöd av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2020 för att förhindra tvångsäktenskap.

Det är fråga om ett tillfälligt utreseförbud och socialnämnden ska fortsätta att utreda flickans situation ytterligare med avseende på den nya lagstiftningen. Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.