Tillfälligt förkortade telefontider (uppdaterad)

2020-03-26

Telefontiderna på Eskilstuna tingsrätt inskränks från och med den 26 mars 2020 till att vara kl. 8.15 - 11.30 samt 13.30-15.00.