Tillåtet att anvisa Stram Kurs Sveriges sammankomst till annan plats

2022-10-10

Det är viktigt att möjligheten att begränsa mötes- och demonstrationsfriheten när oroligheter vid sammankomsten väntas används med stor försiktighet.

Kammarrätten anser att det krävs relativt konkreta omständigheter som talar för att ordningsstörningar eller säkerhetsrisker skulle kunna uppstå för att begränsningar ska få göras samt att Polismyndigheten i första hand ska bedöma om oroligheterna kan förhindras med rimliga ansträngningar. Först därefter finns det skäl att meddela begränsande villkor.

– Uppgifterna i målet utgör sådana konkreta omständigheter som starkt talar för att ordningsstörningar och säkerhetsrisker skulle kunna uppstå. Kammarrätten har bedömt att Polismyndigheten har gjort sannolikt att dessa inte skulle kunna förhindras med rimliga ansträngningar, säger Petter Classon, kammarrättslagman.

Kammarrätten anser att Polismyndigheten har haft skäl för att anvisa den allmänna sammankomsten till en plats utanför Rosengård samt begränsa tiden för densamma. Villkoren utgör tillåtna begränsningar av mötes- och demonstrationsfriheten.