Tidpunkt för dom och pressträff i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-22

När domen meddelas kommer tingsrätten också att hålla en pressträff. Närmare information om pressträffen kommer att meddelas i pressmeddelande i början av vecka 44.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggarna Olivia Reimer eller Agnes Brusén på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller på telefonnummer 08-561 662 30 eller 08-561 662 16. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).