Tidpunkt för dom i målen 7208-21 och 656-22 rörande Cementa

2022-12-05

Målen gäller regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland och därmed sammanhängande frågor.

En sammanfattning av domen kommer vid nämnda tidpunkt att publiceras på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

 

Här kan du läsa mer om rättsprövning av ett regeringsbeslutOm handläggning av målen