Tid för dom i mål om grovt fornminnesbrott på Vätteryds gravfält

2023-04-26

Dom i målet kommer att meddelas den 24 maj 2023 kl. 11.00.

 

Ett pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att dom i målet meddelas.

 

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till tingsrätten på e-postadressen: hassleholms.tingsratt@dom.se eller när målet är avslutat använda formuläret på Sveriges domstolars hemsida https://www.domstol.se/domar-och-beslut/bestall-domar-beslut-eller-handlingar/.