Thomas Rolén tillträder som GD för Domstolsverket

2020-10-01

- Jag ser fram emot att återvända till Jönköping och Domstolsverket. Domstolsverket har tillsammans med övriga statliga verk en viktig roll att fylla i regionen. Jag vill fortsätta arbetet med att sätta Domstolsverket på kartan.

Thomas Rolén kommer närmast från rollen som kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. Innan dess var han Domstolsverkets generaldirektör under tre år.

- Domstolsverket har ett viktigt uppdrag. Det handlar såväl om arbetet med att stärka domstolarnas ställning som att med digitaliseringens hjälp effektivisera verksamheten för både medborgarnas och domstolarnas bästa.

Thomas Rolén konstaterar att arbetet som generaldirektör kommer att innebära att hantera viktiga frågor på såväl kort som lång sikt.

- I det korta perspektivet handlar det bland annat om hur vi ska hantera effekterna av pandemin i form av att en del mål inte har kunnat avgöras, men också hur vi tar tillvara de effektiviseringar i arbetssätt som pandemin har fört med sig.

- På längre sikt kommer den grundlagsutredning som ordföranden vid högsta domstolen Anders Eka leder få stor betydelse. Den ska se över domstolarnas och Domstolsverkets roll ur ett grundlagsperspektiv och resultateten blir självklart viktiga för vår verksamhet.