Thomas Rolén blir ny GD för Domstolsverket

2020-07-09

– Thomas Rolén har breda och gedigna kunskaper och erfarenheter från det svenska rättsväsendet och statsförvaltningen. Jag är mycket glad över att han har tackat ja till tjänsten som generaldirektör och chef för Domstolsverket, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande som regeringen har gått ut med idag.

Thomas Rolén är sedan den 1 januari 2008 kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. Han har en lång karriär inom rättsväsendet bakom sig. Under åren 1993 -2004 var han anställd i Justitiedepartementet, de sista åren som expeditionschef.

Han har varit ordförande i flera stora utredningar, bland annat som ordförande i genomförandet av den stora polisreformen 2013-2014. Han har också stor erfarenhet från många statliga styrelser och har varit ordförande i Domarnämnden i cirka tio år. Under åren 2005-2007 var han generaldirektör för Domstolsverket.

– Domstolsverket har ett viktigt uppdrag. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter kan tillföra nya perspektiv i arbetet med att stärka domstolarnas ställning och driva den utvecklingen tillsammans med domstolarna. Mycket har hänt under senare år och utvecklingen måste också fortsätta, säger Thomas Rolén.

– Det finns många delar i uppdraget som jag tycker är särskilt angeläget att arbeta vidare med. I det korta perspektivet, för att nämna några mer konkret; effekterna av den pågående pandemin och tiden efter den, det ekonomiska läget för domstolarna och den digitala utvecklingen, fortsätter Thomas Rolén.

Peter Yngve fortsätter som tillförordnad generaldirektör tills ordinarie generaldirektör är på plats den 1 oktober.

Foto: Kammarrätten i Stockholm