Terroriståtalet i Solna tingsrätt: beslut i häktningsfrågan och information om pressmöte m.m.

2019-03-05

Tingsrätten kommer att hålla ett pressmöte när domen meddelas. Pressmötet hålls i tingsrättens lokaler, sal 1. Ansvarig domare i målet, chefsrådmannen Patrik Alm, kommer att kort presentera innehållet i domen. Därefter finns det möjlighet till frågor från journalisterna. Fram till 15.00 kommer Patrik Alm även att finnas tillgänglig för enskilda intervjuer och per telefon.

Personal från tingsrätten finns på plats från kl. 10.45 för att hjälpa representanter för media. Pressmötet är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten också att gå ut med ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen. Utskrivna exemplar av domen kommer att finnas tillgängliga vid pressmötet. Domen kommer också att skickas till dem som har beställt den strax efter kl. 11.00.

Målet handlar sammanfattningsvis om åtal mot sex personer för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och åtal mot tre av dessa personer för förberedelse till terroristbrott.

Senast ändrad: 2019-03-05