Talan om hävning p.g.a. tidigare användning av företagsnamn ogillas eftersom sådan användning inte visats

2020-12-11

Tvisten rör frågan om registrering av bifirma har skett trots pågående användning av förväxlingsbart kännetecken. Den som yrkat hävning har gjort gällande att innehavaren av den registrerade bifirman varit i ond tro. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning har det inte visats att det äldre kännetecknet användes vid tidpunkten för registrering av den omtvistade bifirman. Redan av detta skäl har hävningstalan ogillats. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.