Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-04-26

Samtliga döms av Halmstad tingsrätt. Fem personer för synnerligen grovt narkotikabrott och av dessa döms fyra även för grovt vapenbrott. Den yngste döms för grovt narkotikabrott. Fem av de tilltalade döms till fängelse från 2,5 år till 6,5 år. För två av de tilltalade har straffen satts ner betydligt på grund av att brotten har begåtts innan tidigare äldre domar fastställts (s.k. nyupptäckt brottslighet). Även lång häktningstid med restriktioner har beaktats. Den yngste döms till skyddstillsyn och 160 timmars samhällstjänst.Fem av de tilltalade döms för att ha hanterat stora mängder kokain. Brottet bedöms som synnerligen grovt på grund av mängden och att verksamheten varit organiserad.Fyra av de tilltalade är fortsatt häktade tills fängelsestraffen får verkställas och den femte avtjänar redan ett långt fängelsestraff.

 

I målet har det förekommit en stor mängd bevisning från avkrypterade chattar men i de flesta av åklagarnas påstådda gärningar är ingen narkotika beslagtagen. Inte heller har det förekommit fullständiga personuppgifter, teknisk bevisning eller vittnen som kan knyta de tilltalade direkt till gärningarna. HD har i målen B 5952-21 (Busshållplatsen) och B 2354-22 (Årsta torg) tagit upp frågan om vad som krävs för att indiciebevisning (indirekt bevisning) ska vara tillräckligt för en fällande dom, vilket utvecklas i domen. På grund av de långa fängelsestraffen har värdeförverkande (av brottsvinsten) utan tillgångsutredning ansetts uppenbart oskäligt. Därför har beloppet satts ner till 0 kr.