Sveriges yngsta kammarrätt fyller 40 år

2017-09-28

Den 27 september firade Kammarrätten i Jönköping sitt 40-årsjubileum och ca 100 inbjudna gäster lyssnade till olika talare och minglade i kammarrättens lokaler.

Dagen inleddes på Stadsbiblioteket i Jönköping, där kammarrättspresidenten Monica Dahlbom hälsade alla välkomna och fortsatte med att berätta om vad som hänt under de 40 åren sedan kammarrätten startade, men även vad som ligger i framtiden.

Hon såg flera aktuella frågor, som en eventuell flytt till en ny domstolsbyggnad, men framförallt den tendens i vår omvärld just nu, där populistiska krafter får en allt starkare ställning och där regeringar har försökt att ta makten över rättsväsendet. Då blir ett oberoende rättsväsende ännu viktigare för att kunna fortsätta värna vår demokrati och utgöra ett skydd för enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Monica menade att vi har tagit mycket för givet och att vi nu kanske behöver stärka våra domstolars oberoende ytterligare. 

Övriga talare var Leif Denneberg, generaldirektör på Jordsbruksverket (vars beslut ibland överklagas till kammarrätten), Göta hovrätts president Charlotte Brokelind och advokaten UllaBella af Klercker. Charlotte påpekade att Jönköping är en av få städer som har både en förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt och hovrätt, och att "det behövs en domstolsstad även utanför storstäderna". UllaBella talade om sina erfarenheter av att möta barn i rättsprocessen och om bemötandet i domstolarna.