Sveriges Domstolars första digitala dom

2022-10-03

Hanteringen av brottmålsdomar, liksom övriga domar, är digital sedan länge. Hittills har det dock varit den utskrivna handlingen som undertecknats för hand av domaren som har utgjort originalhandlingen. Med systemförändringen som nu införs på alla tingsrätter i landet är det istället den digitala domen med den digitala signaturen som utgör originalet.

I det nya verksamhetsstödet skrivs all information i domen in i strukturerad form. Det innebär att de myndigheter som har tillgång till systemet automatiskt får den information de ska ha från domen utan att domstolen behöver skicka informationen manuellt.

- Med en fastställd struktur för informationen och automatisk överföring blir processen mer effektiv. Med så kallad strukturerad information får vi också en bra grund för vidareutveckling av olika digitala stöd, säger Lena Nilsson, IT-direktör på Domstolsverket.

Omfattande systemarbete

Det har varit ett omfattande systemarbete fram till den digitala domen, såväl hos Sveriges Domstolar som hos de samverkande myndigheterna i rättskedjan, bland andra Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

- Det känns mycket bra att vi nu kan driftsätta det här stora projektet som så många medarbetare både på Domstolsverket och på domstolarna har arbetat hårt med under många år, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket.

Även fortsättningsvis kommer pdf-avskrifter av domarna skapas och expedieras på samma sätt som idag. Det nya systemet påverkar inte brottmålsdomens utseende i hovrätten eller Högsta domstolen. Den påverkar inte heller andra typer av domar och ärenden i Sveriges Domstolar.

Klara Lutti, utvecklingsdirektör på Domstolsverket och Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket gläds åt att de första helt digitala tingsrättsdomarna i Sveriges Domstolar har expedierats. Foto: Per Carlsson