Sveriges domstolar lanserar ny webbplats idag

2019-09-16

Under måndagen kan det förekomma vissa tekniska problem på webbplatsen innan alla omkopplingar är färdiga, men under tisdagen ska allt fungera som vanligt igen.

Tanken med domstolarnas nya webbplats är framför allt en enklare struktur och tydligare kontaktvägar. Det har också lagts till förbättrade sökmöjligheter.

När det gäller Högsta domstolens vägledande avgöranden (prejudikat) kommer avgöranden från 2019 att finnas tillgängliga på den nya webbplatsen och en överföring av de äldre avgörandena är på gång. Tills vidare går det bra att komma åt de äldre avgörandena på den gamla webbplatsen. En länk till de äldre avgörandena finns under ”Mer om avgöranden” på den nya avgörandesidan. Där ligger också en uppdaterad lista över ”döpta rättsfall” d.v.s. avgöranden från Högsta domstolen som fått en föreslagen benämning.

På den nya webbplatsen kommer det att vara möjligt att söka avgöranden i fritext. Genom filtrering är det möjligt att ta fram avgöranden med europarättslig anknytning, välja att söka avgöranden från en viss tidsperiod och avgränsa sig till typ av avgörande. För avgöranden från 2019 kan man dessutom söka på ämnesord, citerade rättsfall och lagrum.

Förutom huvudmenyn kommer besökaren via snabblänkarna under startsidans bild lätt vidare till några av de mest använda sidorna, såsom förhandlingar och beställning av handlingar. Här finns även direktlänkar till förfiltrerade listor med högsta domstolens prejudikat respektive prövningstillstånd. De senaste prejudikaten och nyheterna syns också i flödet på startsidan.

Prenumerationer via RSS finns även på nya webbplatsen. Befintliga RSS eller prenumerationer följer inte med till nya webben, så den som idag följer oss måste gå in och prenumerera på nytt. Ni kan också i fortsättningen följa oss på twitter.