Svenskt bolag inom en internationell koncern nekas avräkning med miljardbelopp

2020-03-26

Flir Commercial Systems AB sålde under 2012 tillgångar från en filial i Belgien och begärde därefter avräkning med över två miljarder kr i fiktiv belgisk skatt på grund av försäljningen. Skatteverket beslutade senare att inte medge bolaget avräkning, samt att påföra ett skattetillägg på drygt 800 miljoner kr.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att Skatteverket har haft grund för att inte medge avräkning.

- För att fiktiv belgisk skatt ska kunna avräknas krävs att Belgien får beskatta filialens tillgångar. Mellan Sverige och Belgien gäller ett så kallat dubbelbeskattningsavtal. Enligt förvaltningsrättens bedömning hindrar avtalet Belgien från att beskatta tillgångarna. Därmed kan någon fiktiv skatt inte avräknas, säger Stefan Holgersson, lagman.

Förvaltningsrätten anser även att Skatteverket har haft grund för att påföra bolaget skattetillägg och att det inte finns anledning att sätta ned skattetillägget. Bolagets överklagande avslås därför.