Svea hovrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om försök till mord i Vällingby Centrum

2023-04-26

Under natten till den 2 augusti 2020 avled en tolvårig flicka vid McDonalds i Norsborg efter att ha träffats av kulor som sköts från en förbipasserande bil. Kulorna var avsedda för andra personer som befann sig på platsen.

På kvällen den 7 september 2020 inträffade en liknande skjutning på öppen plats vid Vällingby Centrum. Två skyttar sköt mot fyra personer, varav en flydde till fots och de andra i bil. Skyttarna förföljde den målsägande som flydde till fots och fortsatte att skjuta efter denne i ett bostadsområde. Fönster till två lägenheter skadades och i en tredje gick en kula rakt in i lägenheten. En person, föraren av bilen, skottskadades i armen.

Genom uppgifter i dekrypterade meddelanden från SKY ECC-telefoner som senare kom svensk polis till del framkom att den andra skjutningen var en hämnd för den första och att några personer dessutom efter misslyckandet den 7 september hade planerat att göra ett nytt försök att döda tre av måltavlorna. Tingsrätten dömde ett flertal personer för försök till mord, framkallande av fara för annan och förberedelse till mord och bestämde påföljderna till mellan knappt fyra och närmare sexton års fängelse.

Hovrätten instämmer i huvudsak i tingsrättens bevisvärdering. Även hovrätten har sett allvarligt på brottsligheten och mildrar endast påföljden för två av medhjälparna.

- Mordförsöket gällde flera tilltänkta offer och var en våldsintensiv gärning med farliga vapen på allmän plats med stora risker för omgivningen men också risk för att generera ytterligare våld i en våldsspiral. Hovrätten har därför överlag delat tingsrättens bedömning i fråga om påföljder för de tilltalade, säger hovrättsrådet Therese Linderoth.