Svea hovrätt meddelar dom i mål om insiderbrottslighet

2023-06-08

Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att åklagaren bevisat att insiderbrott har begåtts av flertalet av de åtalade, kort inpå att det lagts offentliga bud på bolagen.Beträffande de två näringslivsprofiler från Skåne som varit åtalade fastställer hovrätten beträffande den ena personen tingsrättens friande dom. Hovrätten gör beträffande den andra personen en annan bedömning än tingsrätten och frikänner honom från åtalet.

- Hovrätten gör alltså i stor utsträckning samma bedömningar som tingsrätten. Vad gäller den person som hovrätten frikänt från obehörigt röjande av insiderinformation har det visserligen objektivt sett varit fråga om ett röjandebrott, men åklagaren har enligt hovrätten inte bevisat att personen haft uppsåt, säger hovrättsrådet Claes Lewenhaupt.

Hovrätten har något mildrat de fängelsepåföljder som tingsrätten dömde ut och i ett fall i stället bestämt påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. De dömda får inte behålla de vinster som de har gjort på handeln, totalt cirka 2,8 miljoner kr.