Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende mordförsök på en advokat på Kungsholmen i Stockholm

2020-06-26

Hösten 2019 sköts en advokat i buken utanför sin bostad på Kungsholmen i Stockholm. Skadorna var livshotande men advokaten, som snabbt kom under läkarvård, överlevde.

Tingsrätten dömde skytten för försök till mord till 12 års fängelse.

Den åtalade har hävdat att han endast haft för avsikt att hota advokaten.

Hovrätten har, liksom tingsrätten, kommit fram till att skytten agerade med avsikt att döda advokaten och dömer därför skytten för försök till mord. Enligt hovrätten har det funnits flera försvårande omständigheter, bl.a. att skytten inte agerat på eget bevåg utan måste ha åtagit sig att döda advokaten på uppdrag av annan. Gärningen hade alltså, om den fullbordats, utgjort ett beställningsmord. Hovrätten skärper på grund av de försvårande omständigheterna straffet till 14 års fängelse.

Den dömde ska betala skadestånd till målsäganden.

Hovrättens dom är enhällig.