Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende händelsen på Norra begravningsplatsen i Solna

2021-03-30

Tingsrätten kom fram till att männen gjort sig skyldiga till människorov, grov misshandel, grov våldtäkt, rån och övergrepp i rättssak mot två unga män under en natt i augusti förra året på Norra begravningsplatsen i Solna. Hovrätten har gjort samma bedömning. Hovrätten har beträffande 21-åringen fastställt tingsrättens straff om fängelse i nio år. 18-åringen dömdes både i tingsrätten och nu i hovrätten även för ett annat rån. Beträffade detta rån fann hovrätten att straffvärdet var något lägre än det som tingsrätten kommit fram till. Hovrätten har därför sänkt straffet för 18-åringen, från fem och ett halvt till fem års fängelse. Hovrätten har i övrigt i huvudsak fastställt tingsrättens dom. Hovrätten är enig i sin bedömning.