Svea hovrätt har idag frikänt två personer från åtalen för mord i en källarlokal i Sätra

2020-05-06

I april 2019 hittades två personer avlidna i en källare i Sätra. De hade båda skjutits med ett flertal skott. Två personer åtalades vid Södertörns tingsrätt för mord alternativt medhjälp till mord. I februari 2020 dömde tingsrätten den ena av de åtalade personerna för mord till fängelse på livstid medan den andra personen helt frikändes.Hovrätten har nu frikänt båda personerna från åtalen för mord alternativt medhjälp till mord. Hovrätten har kommit fram till att åklagaren inte bevisat att någon av personerna deltagit i gärningen på det sätt som krävs för att de ska kunna dömas för mord. Det går enligt hovrätten inte att knyta någon av personerna till brottsplatsen och det är inte heller bevisat att de deltagit i planeringen av morden. Enligt hovrätten hade det varit möjligt att döma en tredje person för morden, men den personen har avlidit. Det är i och för sig bevisat att båda de åtalade personerna stöttade den tredje personen i dennes agerande innan gärningarna på ett sätt som skulle kunna medföra ansvar för medhjälp till mord. Men det är inte bevisat att de förstått eller ens misstänkt vad som skulle komma att ske i källaren. De kan därför inte dömas för medhjälp till mord. Eftersom ingen av de åtalade dömts för brotten har offrens efterlevande inte fått någon ersättning.Hovrätten har, liksom tingsrätten, dömt den ena av de åtalade personerna för narkotikabrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Hovrätten har bestämt straffet till fängelse i två år och sex månader.