Svea hovrätt har idag frikänt föräldrarna till en 1,5-åring från att genom otillräcklig kosthållning ha orsakat att barnet inte kommit ur ett påstått svälttillstånd.

2020-02-05

Två föräldrar åtalades för att ha orsakat att barnet, som vid aktuell tid var knappt 1,5 år gammalt, svält eller svår svält med bl.a. viktstagnation som följd. Detta skulle enligt åklagaren ha berott på att de gett barnet kost med otillräckligt näringsinnehåll. Sedan barnet omhändertagits av socialtjänsten skulle de också enligt åklagaren ha skiljt barnet från den som vårdade det enligt lagen om vård av unga. De dömdes av tingsrätten för båda brotten. Den ene fick drygt ett års fängelse och den andra skyddstillsyn med samhällstjänst. Hovrätten har nu frikänt båda föräldrarna helt. Hovrätten har i och för sig ansett det visat att barnet har stagnerat i vikt under den åtalade tiden. Men hovrätten har funnit att åklagaren inte har bevisat sitt påstående om att viktstagnationen har berott på att föräldrarna gett barnet för energifattig kost. Skälet till den bedömningen är att barnet mycket tidigt har visat en ovilja att äta (något som föräldrarna har sökt hjälp för) och att det är oklart hur detta påverkat viktstagnationen. Därmed är det inte visat att det är just kosten som orsakat viktstagnationen.I frågan om det andra brottet (egenmäktighet med barn) så gällde det att föräldrarna ca ett halvår efter att barnet omhändertagits av socialtjänsten skulle ha skiljt barnet från den som vårdade det. Hovrätten har konstaterat att brottet förutsätter att någon, person eller institution, reellt vårdar barnet enligt aktuell lag och att så inte var fallet under den åtalade tidsperioden. Detta berodde på att socialtjänstens beslut om placering i ett jourhem ännu inte hade verkställts.En ledamot i hovrätten var skiljaktig och ansåg att båda föräldrarna skulle dömas för egenmäktighet med barn till skyddstillsyn i förening med samhällstjänst.