Svea hovrätt har i dag dömt i ett mål om grova vapenbrott

2021-12-16

Attunda tingsrätt dömde tre män för grovt vapenbrott avseende tre vapen i samband med en inspelning av en musikvideo. I samma dom prövade tingsrätten ytterligare åtal för bland annat grovt vapenbrott och tingsrätten dömde sammanlagt fem män för grovt vapenbrott m.m. och bestämde påföljderna till fängelse mellan 5,5 år och drygt 1 år.Efter tingsrättens dom har åklagaren lagt fram ytterligare utredning bland annat beslag av den i målet aktuella automatkarbinen, en AK-47, samt information från den krypterade chattjänsten SKY ECC. Hovrätten har med stöd av den nya utredningen kommit fram till att sammanlagt fem vapen användes vid olika tillfällen under inspelningen av musikvideon. Hovrätten dömer i likhet med tingsrätten de åtalade även för andra brott. Hovrätten skärper fängelsestraffet för en av männen till 2,5 år och sänker fängelsestraffet för en annan till 5 år. I övrigt fastställer hovrätten tingsrättens dom.- Hovrätten anser att det genom åklagarens nya utredning är klarlagt att samtliga vapen som fanns med vid inspelningen av musikvideon var riktiga skjutvapen och inte s.k. replikor. Åklagaren har också bevisat att de åtalade visste att det var riktiga vapen, säger hovrättslagmannen Staffan Lind, ordförande i målet.