Stort intresse för Öppen domstol

2024-03-18

Det blev en mycket uppskattad dag med över 800 besökare som visade ett stort intresse för det program som hade satts samman för dagen, med bland annat föreläsningar, rättegångsspel, visning av sal och möjlighet att möta medarbetare från båda domstolarna. Även representanter från Brottsofferjouren och Jönköpings Nämndemannaföreningen var på plats och berättade om sina verksamheter och vi vill rikta ett särskilt tack för deras bidrag till en lyckad dag.

Pga. säkerhetsskäl får det vara max 300 personer samtidigt i våra lokaler vilket gjorde att det vid flera tillfällen blev köbildning och lång väntetid för många besökare, vilket vi beklagar och hoppas på förståelse för.

- Vi är medvetna om att många fick vänta länge utanför och det var tråkigt att vi inte kunde ta emot alla som ville komma./Charlotte Brokelind, hovrättspresident och Monica Dahlbom, kammarrättspresident