Stockholms tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm

2020-10-28

Efter en längre tids spaning gjorde polisen i maj 2020 ett tillslag mot en massagesalong i centrala Stockholm. Misstankar fanns om att det bedrevs en bordelliknande verksamhet i lokalen. Åklagaren åtalade därefter ett gift par för bl.a. grovt koppleri och grovt bokföringsbrott.

Tingsrätten har konstaterat att utåt sett erbjöd salongen hälsomassage men att det bakom kulisserna även förekom försäljning av sexuella tjänster. Enligt tingsrätten är den kvinnliga innehavaren av verksamheten överbevisad om den olagliga verksamheten och hon döms därför för grovt koppleri och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år och sex månader. Vidare förverkas ca 2,5 miljoner från henne som utbyte av brott och hon får också näringsförbud under fem år.

Rättens ordförande chefsrådmannen Erik Lindberg säger i en kommentar:

- Åklagaren har i denna del presenterat en gedigen utredning som klart visar att kvinnan har styrt och organiserat bordellverksamheten. Kvinnan har också själv under rättegången gett uttryck för att hon med tiden blivit en bordellmamma

Den kvinnliga innehavarens man var också åtalad för delaktighet i den olagliga verksamheten, något som han bestämt har tillbakavisat.

Tingsrätten frikänner mannen för koppleribrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott eftersom det inte är ställt utom rimligt tvivel att han har gjort sig skyldig till brott. Enligt tingsrätten har det i denna del förekommit många antaganden och spekulationer, vilket inte kan läggas till grund för en fällande dom i ett brottmål med det höga beviskrav som gäller.

Rättens ordförande chefsrådmannen Erik Lindberg säger i en kommentar:

- Åklagarens utredning har i denna del inte varit lika robust och, trots en omfattande utredning och spaningsinsats, har inte kunnat presenterats något hållbart bevis som på ett klart och otvetydigt sätt visar att mannen haft uppsåt till de påstådda brotten.

Tingsrätten dömer dock mannen för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, brott mot vapenlagen samt för ringa dopningsbrott till ett bötesstraff.

Tingsrättens avgörande har i alla delar varit enhälligt.

För beställning av domen, se kontaktinformationen.

Stockholms tingsrätt, avdelning 1, mål B 4720-20 och B 7869-20.