Stockholms tingsrätt dömer två män för grov våldtäkt vid Centralbron

2018-11-23

Tingsrätten har tillämpat de nya bestämmelserna om våldtäkt som började gälla den 1 juli 2018. Enligt den nya lagen är det våldtäkt om någon genomför ett samlag eller en jämförbar handling med en person som inte deltar frivilligt.

- I det här fallet genomförde männen sexuella handlingar med målsäganden. Då männen utövade våld mot henne, hotade henne och utnyttjade att hon befann sig i en särskilt utsatt situation har tingsrätten kommit fram till att hon inte deltagit frivilligt, säger rådmannen Lena Carlberg Johansson.

Våldtäkten bedöms som grov med beaktande av målsägandens låga ålder och då fler än en person deltagit i övergreppet. Minimistraffet för grov våldtäkt är för en vuxen person fängelse i fem år. Tingsrätten har tagit hänsyn till de åtalade männens ungdom då den har bestämt vilken påföljd de ska få.

Tingsrätten var enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2018-11-23