Stockholms tingsrätt dömer en läkare för bl.a. ett stort antal grova sexualbrott mot barn.

2019-05-07

Mannen har under tiden oktober 2015 – november 2017 arbetat på olika läkarmottagningar i Sverige. Brotten består huvudsakligen av att han vid läkarundersökningar tittat på eller på annat sätt undersökt barnens underliv och/eller anus. Detta trots att det inte var medicinskt befogat utifrån vad barnen sökt vård för. Mannen har under år 2017 även träffat barn och föräldrar vid videosamtal via en nätbaserad vårdtjänst. Han har då förmått föräldrarna att filma barnens underliv och/eller anus, samt ibland även göra andra handlingar på barnen vid filmandet. Tingsrätten har bedömt att han då begått brott även mot föräldrarna. Mannen har i några fall filmat undersökningarna eller sparat ner de filmer som tagits vid videosamtalen. Han har också innehavt grovt barnpornografiskt material på sin dator.

Bevisningen har bl.a. bestått av föräldrarnas uppgifter. Mannen har i de flesta fall inte ifrågasatt vad de berättat. Åklagarens bevisning har till stor del koncentrerats på den medicinska sakkunnigbevisningen. - Huvudförhandlingen har ibland liknat en seminarieövning i barnmedicin, då mycket kommit att handla om ifall en undersökning av t.ex. barnets underliv varit medicinskt befogad eller inte.

Brotten har skett systematiskt och drabbat ett stort antal brottsoffer, däribland ett femtital barn i åldern två till tolv år. -Tingsrätten ser mycket allvarligt på brottsligheten som har ett straffvärde på tolv år. Det förhållandet att mannen kan antas få sin läkarlegitimation indragen påverkar dock fängelsestraffets längd vid straffmätningen. Straffet bestäms därför till fängelse tio år.

Brottsoffren tilldöms var och en skadestånd på mellan 10 000 kr till 270 000 kr.

I några fall har tingsrätten frikänt mannen från ansvar. I de fallen har åklagarens bevisning inte räckt till för en fällande dom.

Rättens ordförande, rådmannen Marianne Gauffin, är i dag tillgänglig på telefon mellan kl. 11.00 – 12.00.

 

Senast ändrad: 2019-05-06