Stockholms tingsrätt dömer den person som i media benämns ”Kulturprofilen” för våldtäkt till fängelse i två år.

2018-10-01

Åtalet för våldtäkt gäller två näraliggande händelser natten mellan den 5 och 6 oktober 2011 och en händelse natten mellan den 2 och 3 december 2011. Tingsrätten dömer den åtalade för en av händelserna natten mellan den 5 och 6 oktober 2011. 

Rättens ordförande lagmannen Gudrun Antemar säger i en kommentar: 

- Domstolens uppgift i ett brottmål är att bedöma om åklagaren har bevisat sitt gärningspåstående. Bevisningen i detta mål har huvudsakligen bestått av förhör med målsäganden och ett antal vittnen. Tingsrätten har gjort en noggrann bevisvärdering och kommit fram till att beviskravet i brottmål är uppfyllt beträffande en av de händelser som åklagaren har väckt åtal för (åtalspunkt 1 gärningsbeskrivningens första stycke).

Straffminimum för våldtäkt är fängelse i två år och tingsrätten har bedömt att straffvärdet för gärningen motsvarar fängelse i två år.

Tingsrätten har beslutat att den dömde ska bli kvar i häkte till dess att domen kan verkställas.

Tingsrätten har dömt ut skadestånd till målsäganden.

Domare i målet har varit lagmannen Gudrun Antemar och tre nämndemän. Rätten är enig.

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

Senast ändrad: 2018-10-01