Stockholms tingsrätt dömer den man som media benämnts ”Fotbollsprofilen” för våldtäkt till fängelse i tre år.

2019-01-04

Våldtäkterna begicks under natten till den 13 oktober i mannens bostad där målsäganden befann sig som gäst. Brotten har ett nära tidsmässigt samband men är ändå så pass åtskilda att de ska bedömas som två separata våldtäkter. I målet har tillämpats den nya lydelse av våldtäktsbestämmelsen som började gälla den 1 juli 2018.

Rättens ordförande chefsrådmannen Per Lennerbrant säger i en kommentar:

Både målsäganden och den tilltalade mannen har berättat att det förekom sexuella handlingar men målsäganden har sagt att hon inte deltog frivilligt. Tingsrätten har ansett att målsägandens uppgifter om händelsen är tillförlitliga. De vinner också starkt stöd av annan bevisning. Rätten har därför ansett det bevisat att hon inte deltog frivilligt och att den tilltalade mannen måste ha insett det.

Senast ändrad: 2019-01-04