Stockholms tingsrätt avslår begäran om skadestånd för felaktig myndighetsutövning

2019-06-12

Stockholms tingsrätt har i målet funnit att Naturvårdsverket, och senareförvaltningsrätten, inte haft fog för att återkalla ett typgodkännande för en fångstbur för vildsvin. Beslutet har dock legat inom en bedömningsmarginal som myndigheterna haft och det har inte varit fråga om ett förbiseende av någon rättsregel. Tingsrätten anser därför att något skadeståndsgrundande fel eller försummelse inte har förekommit. Yrkandet om skadestånd har avslagits.

Rättens ordförande, chefsrådmannen Per Lennerbrant, säger i en kommentar: Även om en rättslig bedömning kan ifrågasättas i efterhand medför inte det med automatik ett skadeståndsansvar för staten. För det krävs i princip att en rättsregel förbisetts eller att det rört sig om en mer uppenbar felbedömning. Om beslutet ligger inom en bedömningsmarginal och är tillräckligt motiverat, som i det här fallet, är det mera sällan som ett skadeståndsansvar aktualiseras.

Senast ändrad: 2019-06-12