Stefan Holgersson utnämnd till kammarrättspresident

2021-02-25

Stefan Holgersson är sedan 2017 lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessförinnan var han justitieombudsman i ett och ett halvt år. Han har också arbetat som kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping, som kammarrättslagman i kammarrätterna i Stockholm och Göteborg och som departementsråd i Finansdepartementet.

Stefan Holgersson tillträder som kammarrättspresident den 1 maj 2021.

Läs regeringens pressmeddelande härhttps://www.regeringen.se/