Staten har rätt till ytterligare ersättning för utbetalad lönegaranti

2020-04-03

Saab Automobile Powertrain gick i konkurs 2011. Staten betalade ut lönegaranti på drygt 38 miljoner kronor till arbetstagarna. I konkursen uppstod frågan om hur statens rätt till regressvis utdelning ska bestämmas.

Högsta domstolen slår i sitt avgörande fast att staten inte bara inträder i den enskildes fordran – och har rätt till utdelning i den delen – utan också med vissa begränsningar har rätt till utdelning före arbetstagarens krav avseende oprioriterade restfordringar.