Stärkt ordning och säkerhet i domstol

2019-06-26

??De nya lagändringarna ska stärka säkerheten och tryggheten för dem som vistas i domstolen. Domstolen får fler verktyg för att kunna genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och så att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar. Bland annat ska rädda och utsatta brottsoffer få större möjlighet att delta genom videokonferens. Part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar ska kunna utvisas från rättssalen och i vissa fall kunna avvisas helt från domstolens lokaler. Några av reglerna kan få påverkan på journalisters arbetssätt. Det handlar om förbudet att fotografera in i rättssalen och regleringen att all elektronisk utrustning som åhörare har med sig in i rättssalen ska vara avstängd. Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att även gälla fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, och som åhörare har med sig i rättssalen, ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Utrustning som enbart kan ta upp ljud, till exempel diktafoner, får fortsatt användas. De nya reglerna ger dock rättens ordförande möjlighet att göra undantag från förbudet.

?