Stängning av bibliotek inte olaglig

2021-02-23

Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun beslutade den 21 december 2020, med anledning av den pågående pandemin, att tillfälligt stänga biblioteken i kommunen. Beslutet innebar att allmänheten inte gavs tillträde till bibliotekens lokaler men att det under stängningstiden fortsatt fanns tillgång till dator och utskrifter på kommunens kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad och på närbiblioteken i kommunen via bokning. Det gavs även möjlighet att låna och lämna tillbaka böcker enligt vissa rutiner.

En kommunmedlem överklagade beslutet och menade att det var olagligt med hänvisning till vissa bestämmelser i bibliotekslagen, bland annat lagregler som anger att biblioteken ska vara tillgängliga för alla samt verka för det demokratiska samhällets utveckling. Förvaltningsrätten har nu kommit fram till att beslutet inte var olagligt enligt kommunallagen.

– Förvaltningsrätten har bedömt att biblioteksverksamheten under den begränsade tid beslutet gäller uppfyller de krav på tillgänglighet som anges i bibliotekslagen, säger Carina Ludvigsson, rådman.

– Kraven som handlar om att biblioteken ska verka för demokratin är allmänt hållna och mer av målsättningskaraktär. De ställer inte några konkreta krav på bibliotekens verksamhet som medför att kommunens beslut strider mot bestämmelserna, säger Carina Ludvigsson.