Stängda dörrar

2020-05-18

Beslut har idag fattats om att målet ska handläggas inom stängda dörrar enligt reglerna i 27 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.