Stängda dörrar vid huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

2018-05-02

Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 8, 17, 22 och 24 maj 2018. Läs pressmeddelandet här: http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Huvudforhandling-i-mal-om-grov-underrattelseverksamhet-mot-person/

Tingsrätten har nu fattat beslut om vilka delar av huvudförhandlingen som ska hållas bakom stängda dörrar. Dörrarna kommer att stängas i följande delar:

Vissa delar av parternas sakframställningar. Förhören med vittnena A-H. Delar av förhören med en analytiker på Säkerhetspolisen och delar av förhöret med en polis på NOA. Tingsrättens beslut bifogas. Bifogade filer: Beslut om stängda dörrar Senast ändrad: 2018-05-02