Stämpling till terroristbrott

2019-08-30

Åklagaren ska senast den 13 september 2019 kl 11 väcka åtal.

Om utredningstiden inte räcker får åklagaren begära att tiden förängs. Tingsrätten prövar i så fall om en förlängning ska medges.

Beställning av handlingar i målet görs till ostersunds.tingsratt@dom.se 

Senast ändrad: 2019-08-30