Spridning av en bild på Instagram har ansetts utgöra olaga integritetsintrång

2020-03-17

En person lade ut en bild från en nyårsfest på sitt Instagramkonto. Bilden föreställde en festdeltagare, som vid tillfället var 17 år, när han i ett påtagligt berusat tillstånd hängde över en toalettstol efter att ha kräkts. Bilden hade tagits utan festdeltagarens vetskap och den lades ut på Instagram utan att han hade samtyckt till det.

Högsta domstolen anser att bilden har varit av ett sådant integritetskänsligt slag att festdeltagaren har haft ett starkt och berättigat intresse av att människor i hans omgivning inte får del av den. Även om det inte är bevisat att bilden har legat ute på Instagramkontot längre tid än 3–4 timmar så kan bilden komma att bli kvar på internet under mycket lång tid eller spridas vidare på annat sätt. Spridningen av bilden har typiskt sett kunnat medföra allvarlig skada för den utsatte.

Högsta domstolen har därför dömt den som lade ut bilden för olaga integritetsintrång. Påföljden har bestämts till dagsböter och målsäganden har tillerkänts skadestånd för kränkning.