Spelbolaget får inte tillbaka sin licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning

2020-10-19

Den 3 december 2018 beviljade Spelinspektionen bolaget licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Spelinspektionen återkallade licensen den 12 juni 2019, och Förvaltningsrätten i Linköping avslog bolagets överklagande i dom den 12 november 2019 i mål nr 5056-19. Kammarrätten har nu prövat bolagets överklagande av förvaltningsrättens dom. Det som enligt kammarrätten talar för en återkallelse av licensen är att bolaget har överträtt flera bestämmelser som rör spelansvar och omsorgsplikten och därmed inte iakttagit konsumentskyddsintressena och framför allt skyddet av spelare med ett problematiskt spelande. Mot en återkallelse talar att flera av överträdelserna har skett under en kort tid och att bolaget har vidtagit omfattande åtgärder efter Spelinspektionens beslut.

- Vi har gjort en avvägning mellan de omständigheter som talar för och emot återkallelse av licensen. I detta fall anser vi att en varning inte är en tillräcklig åtgärd. Spelinspektionens beslut att återkalla bolagets licens ska därför inte ändras, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.