Södertälje tingsrätt meddelar dom i mål om omfattande s.k. nätbedrägerier samt penningtvätt

2020-12-22

Bedrägerierna har begåtts genom att ett tjugotal personers BankID och personuppgifter olovligen använts och lån om totalt omkring 700 000 kr tagits hos olika låneföretag i deras namn. Lånen har utbetalats till konton som tillhört gärningsmannen och ytterligare en person, som fört pengarna vidare till gärningsmannen. I målet har bl.a. ett flertal målsäganden hörts och lagts fram omfattande skriftlig utredning.Personen som gjort sig skyldig till bedrägeri avtjänar för närvarande fängelsestraff för likartad brottslighet och döms nu återigen till fängelse. Den person som gjort sig skyldig till penningtvättsbrott döms till villkorlig dom och dagsböter. De båda tilltalade ska betala skadestånd till en stor mängd enskilda personer och låneföretag.

Rättens ordförande, rådmannen Dan Isaksson, säger att främst den omfattande skriftliga utredningen - som bestått av bl.a. uppgifter om bankkonton, BankID loggar, mobilnummer, IP-adresser, utskrifter av chattkonversationer mm - innebär att det är ställt utom varje rimligt tvivel att den åtalade huvudmannen har gjort sig skyldig till bedrägeri och olovlig identitetsanvändning i ett stort antal fall, jämte försök till sådana brott i flera fall, samt att den andre tilltalade, genom att ta emot och föra vidare pengar från bedrägerier, gjort sig skyldig till brott mot penningtvättslagen. Rätten anser att vissa av bedrägerierna, som rört större belopp, begåtts systematiskt och krävt betydande planering, varför dessa bedöms som grova brott.