Södertälje tingsrätt dömer sex personer för bl.a. grovt narkotikabrott med stöd av Encrobevisning (B 2559-20)

2021-07-05

Åklagarens bevisning har i huvudsak bestått i chattmeddelanden hämtade från EncroChat (Encrobevisning) och andra krypterade plattformar. Med stöd av denna bevisning har tingsrätten i flera fall ansett det ställt utom rimligt tvivel att de åtalade i varierande omfattning varit delaktiga i hantering av större partier narkotika. Tingsrätten har också med stöd av Encrobevisning dömt en 35-årig man för medhjälp till försök till mord genom att han över EncroChat lurat en 31-årig målsägande att åka till en mötesplats i Södertälje, medveten om att två skyttar väntade på att skjuta ihjäl målsäganden. Skyttarna sköt mot målsäganden som överlevde attacken. Skyttarna har tidigare av Svea hovrätt dömts till långa fängelsestraff för försök till mord.

Tingsrätten dömer 35-åringen till fängelse i elva år och övriga åtalade till olika långa fängelsestraff, allt mellan fängelse i ett år samt fem år och två månader.

– Encrobevisning är unik till sin karaktär. Det finns på EncroChat en möjlighet att på ett i många fall enkelt och öppet sätt läsa om planerad och genomförd brottslighet, säger Kai Koskela, rådman, Södertälje tingsrätt.

– Användare av EncroChat har alltså i tron om att materialet aldrig kommer att röjas för utomstående, allra minst för de rättsvårdande myndigheterna, helt öppet chattat om brottsliga gärningar. Det ska påpekas att Encrobevisningen ibland har sina brister. Det kan saknas relevanta chattexter och tidsloggarna är inte alltid tillförlitliga. Det innebär att tolkningen av chattarna måste göra mycket noggrant. Allt för att det högt ställda kravet på rättssäkerhet i alla delar upprätthålls.