Socialstyrelsens rättsliga råd ska yttra sig i målet om mord på Malmö latinskola

2022-11-10

Rättsliga rådet uppmanas också att yttra sig beträffande om och i så fall i vilken utsträckning gärningsmannen till följd av psykisk störning, eller utifrån ett rättspsykiatriskt perspektiv av någon annan orsak, haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Rättsliga rådet uppmanas även att yttra sig beträffande om handlandet stått i samband med hans bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga.

Hovrätten kommer att hålla fortsatt huvudförhandling så snart Socialstyrelsens rättsliga råd har avgett sitt yttrande. Den fortsatta huvudförhandlingen kommer att hållas tidigast i december.

Informationen uppdateras löpande på hovrättens webbplatsOm hovrätten