Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter

2022-03-08

Snabbare lagföring är ett arbetssätt för att snabbt kunna lagföra brott som inte kräver någon omfattande polisutredning. Den nya delgivningsformen tillgänglighetsdelgivning möjliggör en snabb och enkel beredning av målet.

Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och utfärdar böter eller bokar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten.

Syftet med snabbare lagföring är att korta ner handläggningstiderna mellan polisingripande och lagföring. Målet är att minska tiden från gärningstillfället till avgörande i domstol till högst sex veckor.

- Den person som är misstänkt ska snabbare få sin sak prövad och få sin dom eller bli frikänd, säger Anna Sjöman, lagman vid Eksjö tingsrätt.

- Det är bra att vi kan snabba upp processen med bibehållen rättssäkerhet. Rättssäkerheten är ju alltid viktigast, tillägger Karin Nacke, lagman vid Jönköpings tingsrätt

Domstolar som omfattas av försöksverksamheten får använda den särskilda delgivningsformen tillgänglighetsdelgivning. I korthet innebär den att den tilltalade är delgiven när tingsrätten håller handlingarna tillgängliga på en viss förutbestämd dag och tid.

Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt försök. På nationell nivå ingår förutom tingsrätter även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Karin Nacke och Anna Sjöman pekar båda på det positiva i att tingsrätterna kommer att kunna döma över händelser som ligger nära i tiden och att bevisningen är färsk.

Försöksverksamheten med Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter påbörjas den 10 mars 2022.