Slutrapporten ”Långsiktigt nämndemannauppdrag 2016-2019” har lämnats till regeringen

2020-03-13

Regeringens uppdrag till Domstolsverket var att under åren 2016-2019 genom kommunikation verka för en föryngring av nämndemannakåren, samt en breddning av kåren genom att fler nämndemän rekryteras utanför de partipolitiska kretsarna.

I rapporten redogörs för de olika kommunikationsinsatser Domstolsverket har genomfört till de som nominerar och väljer nämndemän.

Domstolsverkets utvärdering efter att uppdraget nu avslutats visar att nämndemannakåren inte har föryngrats. Inte heller har målet om breddning nåtts - endast fem procent av nämndemännen var inte medlemmar i ett parti när de nominerades.

I slutrapporten lyfter Domstolsverket bland annat slutsatsen att det inte går att få till stånd en föryngring eller breddning av nämndemannakåren enbart genom kommunikationsinsatser från Domstolsverket.

 

Slutrapport långsiktigt nämndemannauppdrag 2016-2019pdf