SL har behandlat personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning

2022-02-18

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bestämde den administrativa sanktionsavgiften till 16 miljoner kr. Förvaltningsrätten sätter ned sanktionsavgiften till 12 miljoner kr.

- Det är viktigt att noga överväga och bedöma både behovet av att behandla personuppgifter och vilket integritetsintrång det kan innebära när man inför ny teknologi som kroppsburna kameror, säger chefsrådmannen Anna Önell.