Skolplattformens API:er lämnas inte ut – för arbetskrävande att sammanställa

2021-06-30

Skolplattformen är en samling system upphandlade av Stockholms stad. Klaganden i målet begärde hos utbildningsförvaltningen att få del av bland annat Skolplattformens API:er för att kunna utveckla en egen app, Öppna skolplattformen. Utbildningsförvaltningen beslutade att inte lämna ut API:erna med den huvudsakliga motiveringen att handlingarna omfattas av sekretess. Kammarrätten har bedömt att API:erna inte kan lämnas ut mot bakgrund av att den arbetsinsats som skulle krävas för att sammanställa dem är för omfattande. Den begärda sammanställningen kan därför inte anses vara en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.