Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännande för skolverksamhet kvarstår

2020-02-14

Förvaltningsrätten instämmer i Skolinspektionens bedömning att bolagets ägar- och ledningskrets inte har tillräcklig insikt i de föreskrifter som gäller för den skolverksamhet som bedrivits och i övrigt inte uppfyller kravet på lämplighet. Förvaltningsrätten har idag avslagit bolagets överklagande.

- Utredningen i målet visar att bristerna i ägar- och ledningskretsen är allvarliga och att förutsättningarna för godkännande är inte längre uppfyllda, säger chefsrådmannen Lars-Åke Johansson.