Sju personer döms för delaktighet i våldsamma upplopp i Malmö i augusti 2020

2021-06-17

Många människor samlades på Amiralsgatan i Malmö under eftermiddagen den 28 augusti 2020 för att visa sitt missnöje. Protesterna blev allt mer våldsamma och övergick i anläggande av bränder, stenkastning och skadegörelse. Fram emot kl. 21 hade situationen blivit så allvarlig att polisen betecknade den som ett våldsamt upplopp. På kvällen fanns flera hundra personer på platsen.

Polisen och polisfordon utsattes för kraftig stenkastning och många poliser samt polisfordon och annan egendom skadades. Det var först vid 02-tiden på natten som situationen började lugna ner sig.

Tingsrätten har tidigare dömt andra personer för deltagande i det våldsamma upploppet och nu har åtal mot ytterligare tolv personer prövats.

Den 58-åriga kvinna som döms för anstiftan till våldsamt upplopp befann sig i en gatukorsning och agiterade mot polisen. Sedan ledde hon en folksamling mot polisen och stenkastning bröt ut. Kvinnan döms till fängelse i ett år.

Den 26-årige mannen som också döms för anstiftan befann sig på samma plats som kvinnan och ledde folksamlingen med slagord. Han hade också tidigare under dagen bl.a. gestikulerat och agiterat mot polisen och på så vis manat folksamlingen att sätta sig upp mot polisen med våld. Mannen döms till fängelse sex månader.

De fem yngre männen och ungdomarna som döms för att ha deltagit får ungdomstjänst eller villkorlig dom med samhällstjänst. Fem personer frikänns helt.