Sista förhandlingsdag i mål gällande försök till mord

2020-11-23

Förhandlingen startar kl 13:15 och äger rum i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt.

På grund av den pågående Covid-19-pandemin kommer antalet åhörarplatser att vara begränsat.